Inspires par la nature

Våra åtaganden

En källa till inspiration och utforskning i skönhetens och hälsans tjänst, naturen är kärnan i vår modell. Forskning om naturliga ämnen är grundstenen i en global strategi som kallas Green Mission Pierre Fabre.

Innovation i fokus: vi upptäcker
nya ingredienser med naturligt ursprung

 

Mosaïque de plantes

Banbrytande forskning om växter i kombination med kompletterande sakkunskap från botaniker, agronomer, biologer och farmaceuter som brinner för växtrikets fördelar. Att kartlägga naturliga ämnen som har en terapeutisk eller dermokosmetisk betydelse har alltid utgjort ett stort forskningsområde för vårt företag. Samlade data från över 50 års forskning i kombination med djupgående kunskaper om växter och termiskt källvatten har gjort att vi kunnat lansera

hundratals produkter tillverkade av naturliga ingredienser. Våra huvudsakliga läkemedel är baserade på växter, inklusive Navelbine från rosensköna. Vårt varumärke Naturactive är specialiserat på fytoterapi och aromaterapi. Inom det dermokosmetiska verksamhetsområdet har våra varumärken Klorane, A-Derma och René Furterer byggts upp med hjälp av botaniska expertkunskaper, och Eau Thermale Avène-forskarna studerar outtröttligt fördelarna med det termiska källvattnet.

 

18,000

exemplar av olika växter innehas av koncernen, vilket är den största privata samlingen i världen

70

av våra intäkter kommer från produkter som innehåller aktiva ingredienser från naturen

40

års forskning har gjort att vi har kunnat avslöja mer och mer av hemligheten med Avènes termiska källvatten

I centrum för vår forskning om växter

recherche sur les plantes

Trogna vår farmaceutiska bakgrund följer vi alltid stränga vetenskapliga principer och använder endast växter i produkter om vi kan bevisa deras effekt och förstå deras verkningsmekanismer. Vi söker svaren på alla våra frågor genom att utföra ett stort antal laboratorietester (farmakologiska tester, identifiering av de molekyler som orsakar aktiviteten, optimering av effektiva mängder osv.). Med hjälp av denna värdefulla information kan vi gå i god för att våra slutprodukter har effekt och respektera våra konsumenter och patienter. Detta är också avgörande för att få försäljningstillstånd inom läkemedelsbranschen.

vue extérieure du laboratoire de l'eau d'Avène

Avène – laboratoriet som avslöjar källvattnets hemligheter

Framgången hos vårt varumärke Eau Thermale Avène beror till stor del på de 40 år av forskning som vi lagt ned på att förstå sammansättningen och de verksamma mekanismerna hos det unika termiska källvattnet. Forskningen sker på vårt vattenlaboratorium som ligger i Avène, vid foten av källan.

Vi värnar om den biologiska mångfalden

Vi använder våra växter på ett hållbart sätt för ett varaktigt skydd av den biologiska mångfalden, oavsett om deras fördelar är kända eller fortfarande väntar på att bli upptäckta.

helichryse Pierre Fabre

Vi fokuserar på själva odlingen i stället för att bara försöka få större skördar. Om det inte går att odla växten som vi behöver gör vi en skördeplan som garanterar dess hållbarhet och respekterar dess livscykel. När vi odlar undviker vi noga att använda

fytosanitära behandlingar. Många av de växter som koncernen använder odlas ekologiskt.

Upptäck hur vi arbetar för att FRÄMJA den biologiska mångfalden

 

97

av växterna som används i våra varumärken påverkas inte med avseende på hållbarhet

35

av våra leveranskedjor är certifierat ekologiska

100

av våra växtleverantörer genomgår granskning baserat på bästa praxis

KBF logo

Sedan 1994 har det främsta syftet med Klorane Botanical Foundation, en stiftelse bildad av vårt företag, varit att skydda utrotningshotade växtarter. En rad åtgärder vidtas för att förhindra utrotningen av hotade växter, inklusive att regenerera utdöda arter från gamla frön, skydda den naturliga växtmiljön och återplantera arter i områden där de inte längre växer.

Vi behandlar våra partner med respekt

Vi använder en process som tar hänsyn till våra partner, jordbrukare, skördearbetare och leverantörer och som bidrar till en hållbar utveckling i de aktuella regionerna och samhällena

5

rättvisemärkta leveranskedjor

grille 1 - insp
10 år

av tillitsfulla relationer med 64 % av våra växtleverantörer

Vi bygger långsiktiga relationer och är särskilt måna om de män och kvinnor som har ett nära förhållande till naturen – som har kunskap om, arbetar med och lever i harmoni med naturen.
Våra jordbrukare och skördearbetare får betalt på grundval av det faktiska produktionspriset, inte marknadspriset.

Det här är ett system som garanterar jordbrukarna en anständig inkomst, trots de förhållanden och risker som är förknippade med all jordbruksproduktion.
Vi utvecklar leveranskedjor med officiella kvalitetsstämplar som rättvisemärkt handel och ekologiskt jordbruk.

 

Våra etiska leveranskedjor

groupe de femmes au Burkina Faso
Etiskt sheasmör i Burkina Faso

SOTOKACC, ett litet företag i Toussiana i Burkina Faso som grundats 2004, levererar sheasmör till vårt varumärke René Furterer. Här garanterar man sina 16 kvinnliga medarbetare en regelbunden inkomst och social självständighet, och gör även detsamma för över 200 kvinnliga producenter och nötplockare.
Vi har ingått ett 5-årigt leveransavtal med det här lilla företaget, där 100 % av det sheasmör som vi har beställt är förfinansierat.

fleurs de moringa
Pepparrotsträd på Madagaskar

På Madagaskar har René Furterer flera viktiga målsättningar. Först och främst handlar det om ett ekonomiskt och miljövänligt mål där jordbrukarna får ett tekniskt stöd som bland annat leder till förbättrad avkastning, användning av de bästa produktionsmetoderna och en diversifiering av grödorna. En annan grundläggande målsättning för René Furterer är att bekämpa undernäring. Därför utbildar vi bönderna om fördelarna med att odla fruktträd och pepparrotsträd och använda de vitamin- och mineralrika bladen som grönsaker.

dattes au Sénégal
Ökendadlar i Senegal

När det gäller vår försörjning av dadlar från ökendadelträd arbetar vi med Baobab des Saveurs i Thiès i Senegal. Det är ett företag som arbetar med två EIG:er (ekonomiska intressegrupper) i regionerna Mboumba och Galoya i norra Senegal. Dessa två EIG:er består av runt 100 kvinnor som plockar dadlar på en odlad yta på nästan 100 hektar, som är ekologiskt certifierad.

Pfaffia Brésil
Pfaffia i Brasilien

I tillverkningen av produkter för varumärket René Furterer använder vi pfaffia, eller brasiliansk ginseng, i hårvårdssortimentet mot håravfall. För att säkra försörjningen har varumärket ett dubbelt åtagande i Brasilien (socialt och miljömässigt). Främst handlar det om ett socialt åtagande eftersom man endast arbetar med små lokala producenter (som tillhör organisationen Querência de Norte – ASPAG) och bidrar till att höja deras levnadsstandard och stabilisera landsbygdens struktur. Det är dock även ett miljöåtagande eftersom René Furterer genom sin ekologiska odling av pfaffia inte skördar från vilt växande träd utan bidrar till att bekämpa avskogningen och skydda lokala växtresurser.

Vi garanterar kvaliteten hos våra viktigaste naturliga ingredienser

champ de bleuet

Det mest direkta sättet att garantera fullständig spårbarhet är att själva odla de växter som vi använder i våra produkter, och vi har möjlighet att odla ett tiotal medicinska och aromatiska växtarter varje år på våra 180 hektar jordbruksmark.

fournisseur de plante au Brésil

I de fall där vi inte odlar växterna själva kräver vi fullständig spårbarhet för alla levererade partier med växter. Av denna anledning gör vi en granskning av alla leverantörer av växter för farmaceutisk användning minst vart fjärde år.

usine d'extraction Gaillac

Varje planta och aktiv ingrediens kontrolleras i varje skede av tillverkningsprocessen. I vår växtutvinningsanläggning genomförs i genomsnitt sex kontroller av varje planta som används i dermokosmetika, och om växterna ska användas i läkemedel genomgår de hela 20 kontroller.

paysage d'Avène

För kvalitetshanteringen av vårt termiska källvatten från Avène har vi etablerat en rad samarbeten med lokala aktörer från hela upptagningsområdet (nationalparken Haut-Languedoc, Regional Forest Property Center, Hérault Bird Protection League osv.).

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.