Vi värnar om den biologiska mångfalden

Växter utgör grunden för vårt företag och naturen är fortfarande vår främsta inspirationskälla varje dag, så vi ser det som vår plikt att skydda den.

paysage soleil couchant

I dag är cirka 40 % av vår försäljning beroende av resurser som härrör från växtriket. Över 240 växtarter används i koncernens produkter.
Vi är övertygade om att naturen fortfarande är en underbar källa att utforska och att den verkligen kommer att bidra till framtidens läkemedel och behandlingar.

Även om inte naturen tillhör någon är det vårt ansvar att ta hand om den. Vi ansvarar för att använda den på ett klokt sätt, låta den återhämta sig och göra allt som står i vår makt för att skydda utrotningshotade arter, främja botaniska metoder och föra vidare vår passion för växter till de yngre generationerna.
Genom många initiativ som genomförts sedan företagets födelse är detta innebörden av Green Mission Pierre Fabres strategin som vi strävar efter att sprida, dag efter dag.

97%

av de växter som används av koncernen har ingen påverkan på hållbart resursutnyttjande

calendula trois femmes
90%

av de växter som bearbetas i vår utvinningsanläggning odlas utan någon kemisk fytosanitär behandling

feuilles de myrte
1,000

arter skyddas i våra två botaniska konservatorier

cactus-madagascar

 

Konservatorier och botaniska trädgårdar

2001 invigde vi vårt första botaniska konservatorium i Soual i det franska departementet Tarn. På det andra konservatoriet, som öppnade några år senare i Ranopiso på södra Madagaskar, är 90 % av växtarterna endemiska. Det här är en plats för forskning, skydd och konservering som hyser nästan 1 000 arter, varav fler än 300 är utrotningshotade. Tack vare dessa center får koncernen och våra forskare en bättre förståelse för den botaniska mångfalden.

protéger biodiversité

Vi ser skyddet av utrotningshotade arter som en kamp som kräver kollektiva insatser och därför har vi ett nära samarbete med olika franska och internationella institutioner, som det nationella botaniska konservatoriet i Brest, Royal Botanic Garden i Sydney, den botaniska trädgården i Buenos Aires, Pekings botaniska trädgård och organisationen Botanic Gardens Conservation International.

I arbetet med att utveckla dessa internationella relationer utgår Soual-konservatoriet från sin CITES-ackreditering (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), vilket innebär att vi följer en procedur som underlättar diskussioner mellan forskare och vetenskapliga institutioner som är engagerade i åtgärder inom forskning, bevarande och botanisk mångfald. Som en av de första organisationerna att använda detta tillvägagångssätt blev vi i juli 2010 den 1:a privata franska organisationen som erhöll denna ackreditering.

Soual-konservatoriet är troget vår botaniska tradition och har under årens lopp skapat ett herbarium med nästan 9 000 pressade växter. För att ge så många människor som möjligt tillgång till denna kunskapskälla har vi inlett en digitaliseringsprocess och herbariet är nu tillgängligt på nätet

Europeiska kommissionen (EG) registrerade Pierre Fabres växtprovbiblioteket den 1 april 2020 i sitt europeiska register över samlingar. Hittills har endast tre samlingar registrerats av Europeiska kommissionen.

 

Besök konservatoriet i Soual

video KBF

Klorane Botanical Foundation, botanik i praktiken

Konkreta åtgärder i över 20 länder för att ge växterna den plats de förtjänar i våra liv

Ruches

Bin som grannar

Det råder inte längre någon tvekan om hur viktiga bin är för den biologiska mångfalden. Fenomenet med att bina dör har kunnat observeras i flera år, men vi väljer att inte se det som något oundvikligt. Vi vill göra så mycket vi kan. Därför har vi runt 50 bikupor på våra anläggningar i Tarn och Haute-Garonne med över en miljon bin och våra medarbetare deltar regelbundet i workshops för att öka sin medvetenhet om vikten av biologisk mångfald och lära sig mer om biodling.

fonds marins

Skin Protect, Ocean Respect

I arbetet med vårt varumärke Eau Thermale Avène strävar vi efter att ta fram ett så effektivt solskydd som möjligt samtidigt som vi minimerar solvårdsprodukternas effekt på miljön. Först och främst gör vi detta genom att följa en krävande formuleringsstadga (endast fyra, omsorgsfullt utvalda solfilter i låg koncentration, UVA-UVB-skydd med ett mycket brett spektrum, mycket effektivt DNA-skydd, förbättrad formel för biologisk nedbrytbarhet osv.). För det andra har vi utvecklat ett hållbart partnersamarbete med PUR Projet i syfte att återskapa de marina ekosystemen i Indonesien med hjälp av lokalsamhället.

plants d'arbres

Vi återplanterar träd över hela världen

Via olika projekt som funnits på plats i över 10 år arbetar Pierre Fabre med återplantering av träd över hela jordklotet. Vi har redan planterat nästan 230 000 träd!
På Madagaskar har vi planterat över 100 000 träd sedan 2014 för att kompensera för det koldioxidavtryck som vår årliga produktion av cancerläkemedlen Navelbine och Javlor ger. Projektet har erhållit ”Reforestation and Soldarity”-märkningen av Ecocert.
Listan över projekt är fortfarande lång: arganträd i Marocko tillsammans med Mohamed VI-stiftelsen, ökendadlar i Senegal via projektet Great Green Wall, akaciaträd i Mali via Zanbal-projektet och olivträd i Grekland och Italien osv.

nichoir LPO dans un arbre

En fristad för fåglar

I en annan banbrytande process är Pierre Fabre Group det första företaget som inlett ett partnersamarbete med fågelskyddsförbundet i Tarn-regionen. Under 2015 undertecknade vi två avtal: det ena för vår anläggning i Avène (Hérault) och det andra för Terre d'Avoine i Puylaurens (Tarn). Efter en inventering och ett förslag på en plan för anläggningsförvaltning har våra varumärken Eau Thermale Avène och A-Derma förbundit sig att hjälpa till att bevara och utveckla faunan och floran på dessa anläggningar för att förvandla dessa gröna oaser till riktiga fågelreservat.

Detta är ett bevis för att ekonomisk verksamhet visst går att förena med miljövänlighet!

fleur de nigelle

Inventering av den biologiska mångfalden

Floran och faunan på våra anläggningar inventeras regelbundet i syfte att mäta den lokala påverkan. Det har gett oss några fantastiska överraskningar – fåglar som är fridlysta i Frankrike häckar vid vår produktionsanläggning för dermokosmetika och vi har upptäckt att ranunkelarten Nigella gallica, som vi trott varit utdöd sedan slutet av 1980-talet, växer vid vår anläggning i Terre d'Avoine.

Det här sporrar oss att fortsätta med de tillverknings- och jordbruksmetoder som vi har använt under många år!

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.