Hero Banner Nos Marques

Våra varumärken

Pierre Fabre-gruppen består av ett stort antal framgångsrika, ikoniska varumärken. Alla har sin egen, mycket väl definierade identitet, men alla strävar mot samma mål, nämligen att ta hand om människor utifrån deras individuella behov och underlätta deras

Från hälsa till skönhet

Un claim pour une réalité

God hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt och psykiskt välbefinnande som inte enbart kan definieras som frånvaro av sjukdom. Pierre Fabres filosofi, som formades under hans yrkeskarriär som farmaceut, var alltid att betrakta hälsa och skönhet som en helhet som krävde samma etiska och vetenskapliga synsätt.

När Pierre Fabre arbetade som farmaceut i Tarn i sydvästra Frankrike sade han så här: ”Vi strävar efter hälsa, liv och skönhet – det är det som

är det vackra med vårt yrke. Enligt mig är det dessutom ett av de mest spännande yrken som finns. Dock måste vi utöva det med stor ödmjukhet och moralisk känsla i enlighet med de etiska reglerna för farmaci. Det är något stort att utveckla receptbelagda läkemedel som behandlar patienter eller lindrar deras smärta och det är tacksamt

att kunna bidra seriöst till att lyfta fram skönheten hos ett ansikte eller en kropp”
50 år senare har vi klarat utmaningen.

 

Vi engagerar oss i
cancer

För Pierre Fabre Group är onkologi ett prioriterat område – något som återspeglats i allt från lanseringen av en produkt för cellgiftsbehandling härledd från rosensköna i slutet av 1980-talet till utvecklingen av en ”oral” variant så att patienten kan genomgå behandling i hemmet, till utvecklingen av en ganska ny, riktad behandling för patienter med framskridet melanom.

Soigner les maladies chroniques

Vi engagerar oss i vård av kroniska sjukdomar

Kroniska sjukdomar är långvariga, progressiva sjukdomar som kan leda till funktionsnedsättningar och andra allvarliga komplikationer. Pierre Fabre Group erbjuder receptbelagda läkemedel som förbättrar patienternas livskvalitet inom flera terapeutiska områden: urologi, diabetes, kroniska luftvägssjukdomar och allergier.

Att ägna sig åt en lämplig idrottsaktivitet är numera erkänt av

läkarvetenskapen som en viktig del av behandlingen av dessa sjukdomar. Pierre Fabre har varit övertygad om detta under många år och arbetar aktivt för att sprida denna praxis. Därför har vi tagit fram vår digitala tjänst FeelCaps, som är tillgänglig för patienter och läkare. Målet är att främja fysiska aktiviteter som är anpassade efter patienternas hälsotillstånd och som syftar till att hjälpa dem att få bukt med eller stabilisera sjukdomen.

 

Image - Prévenir et soigner les maux du quotidien

Vi förebygger och tar hand om vardagliga åkommor

Även om vi är friska vill vi ändå ta hand om oss själva. Pierre Fabre har förstått detta och ger dig det stöd som du behöver varje dag för att kunna fokusera på ditt välbefinnande.

Dermokosmetika

För mer än 50 år sedan lanserade Pierre Fabre dermokosmetikan, en helt ny vision om att förena hälsa och skönhet.
Ända sedan dess har vi arbetat varje dag för att kunna erbjuda de mest lämpliga och innovativa lösningarna för att varaktigt förbättra det dermatologiska tillståndet hos ditt hår och din hud och lyfta fram skönheten.
Vi har stor respekt för naturen, som är våra botanikers och agronomers inspirationskälla.
Vi jobbar ständigt med innovation tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal.
Vi låter alla formler genomgå stränga kontroller för att garantera säkerheten.
Tillverkningen av våra produkter sker i Frankrike.
Genom att vårda huden och håret med produkter som är i harmoni med naturen och vår egen natur tar vi ett första steg mot ett allmänt ökat välbefinnande. Det är det som verksamheten handlar om.

Dermo cosmétique

 

Vi engagerar oss i hudvård

Eftersom vacker hy främst handlar om frisk hy ger våra produkter en lösning som är anpassad efter dina behov.

skin 1
7

ikoniska varumärken för en frisk och vacker hy

skin 2

Vi engagerar oss i hårvård

prendre soin des cheveux
Fyra kultförklarade varumärken för ditt hår

Glans, stuns, styrka, densitet och behandling av mjäll och håravfall... Att ha det hår du drömmer om innefattar en mängd olika aspekter. Vi har finkammat dem för att försäkra oss om att våra hårvårdsprodukter ger effekt!

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.