Våra terapeutiska lösningar

Vi gör kampen mot cancer till vår prioritet

caring for cancer

Erkänd expertis

Syftet med vår cancerforskning är att förbättra behandlingen av patienter som lider av sjukdomar där det finns stora ouppfyllda behov av behandling – alltid med gruppens värderingar i åtanke och med målet att bidra till ett ökat välbefinnande för individen.

Pierre Fabre erbjuder terapeutiska lösningar för att behandla olika typer av cancer:

  • MELANOM genom riktad oral behandling
  • LUNGCANCER genom intravenös eller oral kemoterapi
  • BRÖSTCANCER genom intravenös, oral kemoterapi eller riktad oral behandling
  • BLÅSCANCER genom intravenös kemoterapi
  • KOLOREKTALCANCER genom riktad oral behandling

Vår FoU-strategi för onkologi är mångfacetterad. Vi fokuserar på att utveckla innovativa tillgångar och använda banbrytande teknik för att utveckla nya behandlingar, samtidigt som vi utnyttjar vår expertis inom riktade bioterapier. Under 2015 ville vi expandera ytterligare inom områdena dermato-onkologi och onkologi och möjligheten att upprätta ett partnersamarbete med Array BioPharma nu i samarbete med Pfizer. Genom

vårt partnersamarbete med PUMA Biotechnology har Pierre Fabre åtagit sig att erbjuda behandlingar till personer med HER2-positiv bröstcancer i hela Europa och i flera andra områden.

 

  

 

video Pierre Fabre Oncologie

Onkologi: ett prioriterat område för Pierre Fabre Group

Som en av pionjärerna inom onkologi, ser Pierre Fabre detta som ett prioriterat forskningsområde i dag och engagerar sig i kampen mot cancer överallt i världen.

oncopole recherche
2,010

Forsknings- och utvecklingscentret Oncopole öppnas

patient aide reponses therapeutiques

Oncopole, en gemensam satsning i kampen mot cancer

Vi är stolta över att vara en del av Oncopole-centret i Toulouse, Frankrike – ett unikt cancerologiskt kompetenscentrum som enbart ägnar sig åt att bekämpa cancer. Genom Oncopole är Pierre Fabre en del av ett ekosystem bestående av vårdgivare, patienter, bioteknikföretag och forskare.En professur för att främja utvecklingen inom personligt anpassad medicin:Tillsammans med Toulouse Cancer Health Foundation och Inserm har Pierre Fabre Research Institute (betydande aktörer inom Toulouse Oncopole-centret) inrättat den första professuren i onkologisk bioinformatik inom immunonkologisk forskning. Vera Pancaldi, fysiker inom systembiologi, tillträdde den 3 september 2018 på Cancer Research Centre of Toulouse.

 

recherche oncopole

Gemensam innovation mot cancer

Vi har alltid haft ett samarbetsbaserat synsätt på forskning och är övertygade om att det går att påskynda innovation om man kompletterar varandra och delar med sig av sin kunskap

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.