Våra terapeutiska lösningar

Vi gör kampen mot cancer till vår prioritet

Image
gélules jaune et orange

Erkänd expertis

Syftet med vår cancerforskning är att förbättra behandlingen av patienter som lider av sjukdomar där det finns stora ouppfyllda behov av behandling – alltid med gruppens värderingar i åtanke och med målet att bidra till ett ökat välbefinnande för individen.

Pierre Fabre tillhandahåller terapeutiska lösningar för behandling av olika typer av cancer:

  • målinriktad oral behandling mot melanom
  • intravenös eller oral cellgiftsbehandling mot lungcancer
  • intravenös eller oral cellgiftsbehandling eller målinriktad behandling mot bröstcancer
  • intravenös cellgiftsbehandling mot blåscancer.

För att gå ännu längre inom cancerforskning riktar vi in oss på områden där det finns stora medicinska behov – solida tumörer och hematologiska tumörer (leukemier). Under 2015 inledde vi en omvandlingsprocess för att ändra verksamheten och upprätta en pipeline med framtida behandlingar, både genom att teckna samarbetsavtal med

bioteknikföretag och forskningslaboratorier och genom att sätta fart på vår interna forskning.
Betydande partnersamarbeten har inletts, i synnerhet det med Array BioPharma, med anledning av utvecklingen av två molekyler som specifikt hämmar två mekanismer som är förknippade med vissa cancerformer.

 

 


 

 

Image
video Pierre Fabre Oncologie

Onkologi: ett prioriterat område för Pierre Fabre Group

Som en av pionjärerna inom onkologi, ser Pierre Fabre detta som ett prioriterat forskningsområde i dag och engagerar sig i kampen mot cancer överallt i världen.

0

Vinorelbin syntetiseras och patenteras av CNRS (det franska nationella centret för vetenskaplig forskning)

Image
oncopole recherche
0

Navelbine (vinorelbin) registreras i Frankrike

Image
oncopole site
0

Navelbine (vinorelbin) registreras i Frankrike för ännu en indikation

Image
patient aide reponses therapeutiques
0

Oralt Navelbine (vinorelbin) lanseras

Image
oncopole recherche
0

Forsknings- och utvecklingscentret Oncopole invigs

Image
oncopole recherche
0

Braftovi (enkorafenib)/Mektovi (binimetinib) får tillstånd att säljas (utfärdat av EMA)

Image