Våra terapeutiska lösningar

Vi gör kampen mot cancer till vår prioritet

Image
gélules jaune et orange

Erkänd expertis

Syftet med vår cancerforskning är att förbättra behandlingen av patienter som lider av sjukdomar där det finns stora ouppfyllda behov av behandling – alltid med gruppens värderingar i åtanke och med målet att bidra till ett ökat välbefinnande för individen.

Pierre Fabre tillhandahåller terapeutiska lösningar för behandling av olika typer av cancer:

  • målinriktad oral behandling mot melanom
  • intravenös eller oral cellgiftsbehandling mot lungcancer
  • intravenös eller oral cellgiftsbehandling eller målinriktad behandling mot bröstcancer
  • intravenös cellgiftsbehandling mot blåscancer.

För att gå ännu längre inom cancerforskning riktar vi in oss på områden där det finns stora medicinska behov – solida tumörer och hematologiska tumörer (leukemier). Under 2015 inledde vi en omvandlingsprocess för att ändra verksamheten och upprätta en pipeline med framtida behandlingar, både genom att teckna samarbetsavtal med

bioteknikföretag och forskningslaboratorier och genom att sätta fart på vår interna forskning.
Betydande partnersamarbeten har inletts, i synnerhet det med Array BioPharma, med anledning av utvecklingen av två molekyler som specifikt hämmar två mekanismer som är förknippade med vissa cancerformer.

 

 


 

 

Image
video Pierre Fabre Oncologie

Onkologi: ett prioriterat område för Pierre Fabre Group

Som en av pionjärerna inom onkologi, ser Pierre Fabre detta som ett prioriterat forskningsområde i dag och engagerar sig i kampen mot cancer överallt i världen.

0

Vinorelbin syntetiseras och patenteras av CNRS (det franska nationella centret för vetenskaplig forskning)

Image
oncopole recherche
0

Navelbine (vinorelbin) registreras i Frankrike

Image
oncopole site
0

Navelbine (vinorelbin) registreras i Frankrike för ännu en indikation

Image
patient aide reponses therapeutiques
0

Oralt Navelbine (vinorelbin) lanseras

Image
oncopole recherche
0

Forsknings- och utvecklingscentret Oncopole invigs

Image
oncopole recherche
0

Braftovi (enkorafenib)/Mektovi (binimetinib) får tillstånd att säljas (utfärdat av EMA)

Image
oncopole site

Oncopole, en gemensam satsning i kampen mot cancer

Sedan starten har vi stått bakom Oncopole-projektet, för att befästa vår närvaro i regionen, bidra till att den tidigare AZF-fabriken får ett nytt liv och ta del i uppbyggnaden av ett cancerologiskt kompetenscentrum.

För första gången i Europa finns det ett center som samlar alla regionala aktörer som är involverade i kampen mot cancer och arbetar med sjuk- och hälsovårdsinnovation på ett och samma ställe – vårdgivare, statliga forskare, akademiker, privata forskare och entreprenörer – med målsättningen att tillämpa ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att driva forskningen framåt samt förnya och tillhandahålla vård.

Några av de institutioner som finns på centret:

  • CRCT (centrum för cancerforskning i Toulouse)
  • IUCT (institutet för cancerbehandling Oncopole de Toulouse)
  • IRPF (Pierre Fabres forskningsinstitut).


En professur för att främja utvecklingen inom personligt anpassad medicin:

Tillsammans med Fondation Toulouse Cancer Santé och Inserm har Pierre Fabre inrättat den första professuren i onkologisk bioinformatik inom immunonkologisk forskning. Ambitionen med denna professur är att påskynda utvecklingen av nya receptbelagda läkemedel för personanpassad behandling (insamling och analys av data som underlättar behandlingsval och identifiering av nya gener).
 

Image
recherche oncopole

Gemensam innovation mot cancer

Vi har alltid haft ett samarbetsbaserat synsätt på forskning och är övertygade om att det går att påskynda innovation om man kompletterar varandra och delar med sig av sin kunskap