ANNUAL REPORT
Strategi

Årsberättelse 2023: Vår omsorg om er driver oss framåt

30. augusti 2023

I årsberättelsen 2023 har vi valt att spegla en gemensam historia: Historien om en koncern som är övertygad om att ”Vår omsorg om er driver oss framåt” och ger den här övertygelsen en central plats i sin verksamhet.

 
les collaborateurs passionnantes
 

Berättelsen är indelad i tre kapitel. Vi börjar med att redogöra för koncernens grunder och följa upp strategin som valts för att vårda varje enskild människa och samtidigt bidra till att ”göra världen till en bättre plats” för våra patienter och konsumenter. 

I det andra kapitlet låter vi dig (åter-) upptäcka vårt breda spektrum av aktiviteter och ta del av fyra detaljerade skildringar av vårt arbete i vardagen ”för omsorg om er”: inom innovation, sida vid sida med vårdpersonal, patienter och konsumenter, där förebyggande åtgärder får en framskjuten position i vårt helhetsgrepp inom vård och hälsa. 
Och eftersom ”framsteg som gynnar allas bästa” finns inpräntat i våra gener och vår historia, handlar det tredje kapitlet om hur koncernen arbetar med socialt ansvarstagande och engagemang för att värna sina områden, medarbetare och intressenter.

I berättelsen får du ta del av 8 historier, porträtt av medarbetare eller berörda aktörer, som konkret illustrerar vad vi sedan 60 år tillbaka strävar efter att vara: humanistiska innovatörer. 

LÄS BERÄTTELSEN

LADDA NED

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.