Le Lab

Med hjälp av den här konceptanläggningen, som är ett riktigt innovationslabb, kan våra utvecklingsteam bättre förstå vad patienterna och konsumenterna förväntar sig och därmed förbättra programmen för varumärkesinnovation.

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.