Le Lab

Med hjälp av den här konceptanläggningen, som är ett riktigt innovationslabb, kan våra utvecklingsteam bättre förstå vad patienterna och konsumenterna förväntar sig och därmed förbättra programmen för varumärkesinnovation.