En strikt dermokosmetisk formuleringsstadga

vigoulet experiences visuel charte stricte

Om vi stöter på minsta problem under utvecklingen av våra formler är proceduren mycket tydlig: produkten lanseras inte på marknaden och vi går tillbaka till ruta ett. Säkerheten är vår främsta prioritet och alla våra produkter säljs därför med en absolut garanti om att de är säkra under normala användningsförhållanden.

Charte dermocosmétique SE

Pierre-Jacques Ferret, som är chef för toxikologi och kosmetovigilans berättar om hur vi utvecklar en dermokosmetisk produkt på Pierre Fabre

 

Hur utvecklar Pierre Fabre Group säkra produkter?

Konsumenternas förtroende är avgörande och bygger på att vi kan garantera att alla våra produkter är säkra. Därför har vi i över 50 år gjort säkerhetsbedömningar av våra produkter med tre typer av analyser som utförs under mycket strikta förhållanden.

 

Hur väljer ni ut och utvärderar ingredienserna?

På Pierre Fabre använder vi ingredienser som noggrant har utvärderats av våra vetenskapliga experter i enlighet med europeiska kosmetikförordningen (i Europa är över 1 300 ingredienser förbjudna, jämfört med endast cirka 30 i USA).

Varje ingrediens bedöms enligt en särskild uppsättning kriterier:

 • typen av ingrediens
 • koncentrationen av ingrediensen i den produkt som kommer i kontakt med huden
 • hur länge produkten är i kontakt med huden, vilket beror på typen av produkt (om den sköljs bort eller lämnas kvar)
 • produktkategorin (för ansikte eller kropp) och därmed exponeringsytan
 • målgruppen, med särskilt fokus på så kallade ”känsliga” grupper såsom spädbarn, barn, gravida kvinnor och personer med patologiskt känslig hud
 • paketerings- och användningsmetoden.

 

Hur garanterar ni säkerheten hos de dermokosmetiska formler som ni utvecklar?

Våra dermokosmetiska produkter omfattas av de grundläggande reglerna för medicinsk och farmaceutisk stringens – detta innebär att man inte får komma med ogrundade påståenden.

För att garantera att alla våra formler är säkra och ofarliga utför vi mycket stränga kontroller som uppfyller högre krav än de som ställs inom EU:

 • Prekliniska in vitro-prövningar
 • In vivo-prövningar av klinisk tolerans:
  • Ett sensibiliseringstest under maximerade exponeringsförhållanden, genomfört under medicinsk övervakning
  • Ett toleranstest av hud och/eller ögon under normala användningsförhållanden, genomfört under dermatologisk och/eller oftalmologisk och/eller pediatrisk övervakning.
Portrait de Pierre-Jacques Ferret

Under utvecklingen och tillverkningen utförs till exempel hela 756 tester på en steril kosmetisk produkt som är avsedd för spädbarn med atopisk hud. Varje år genomför vi upp till 1 050 kliniska prövningar, som utförs av över 70 experter

Pierre Jacques Ferret
Chef för toxikologi och kosmetovigilans, Pierre Fabre Group
en tete charte stricte

Hur övervakar ni produkternas säkerhet när de väl har kommit ut på marknaden?

Övervakningen utförs av experterna på vår avdelning för kosmetologisk biverkningsövervakning. Detta nätverk av experter övervakar och granskar produkternas säkerhet. Med hjälp av rigorösa och erkända metoder samlar nätverket in uppgifter om samt validerar och analyserar de biverkningar som kan hänföras till användningen av en kosmetisk produkt och samlar in all information som kan tänkas komma till nytta för att förbättra produkten.

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.