Säkra ingredienser

Image
visuel video ingredients surs

Oron över kontroversiella ingredienser är något som vi tar på största allvar. Vi arbetar för att ge dig konkret och vetenskapligt underbyggd information om dessa ingredienser så att du får större kunskaper om dem och vägledning vid dina val.

 

Image
reasearch on Compact

Ingredienserna i kosmetika väljs inte ut slumpmässigt

Den europeiska kosmetikförordningen revideras hela fem till sex gånger per år för att alltid vara i linje med vetenskapliga framsteg. Besluten antas av medlemsstaternas hälso- och sjukvårdsmyndigheter efter förslag från EU-kommissionen. De baseras på yttranden från oberoende europeiska experter från olika medlemsstater som deltar i möten inom ramen för den vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS).

Roll för och klassificering av ingredienser som används i dermokosmetiska produkter

Solfilter Silikoner Mjukgörare Konserveringsmedel (antimikrobiella)
Titandioxid Cyklometikon Mineraloljor Propylparaben
  Cyklopentasiloxan   Butylparaben
  Dimetikon   Metylparaben
      Etylparaben
      Fenoxyetanol

Om du vill veta mer om de ingredienser som används i Pierre Fabre Groups produkter och varumärken kan du kontakta oss

 

 

KONSERVERINGSMEDEL

Konserveringsmedel hindrar produkter från att kontamineras av mögel och bakterier. Utan dem kan produkterna bli dåliga och utgöra en risk för konsumenterna när de används.

Parabener:
 • Deras roll: Trots rykten och falska uppgifter är de mycket effektiva som konserveringsmedel och framkallar sällan allergiska reaktioner. De förekommer naturligt i jordgubbar, morötter, lök och bidrottningsgelé, till exempel.

 • För din säkerhet: Parabener är de ingredienser som har analyserats mest av toxikologiska experter, eftersom de förekommer i så stort antal och används i så många produkter (t.ex. livsmedel). I kosmetika används endast fyra konserveringsmedel: METYLPARABEN, ETYLPARABEN, PROPYLPARABEN och BUTYLPARABEN. De misstankar som funnits om att de är endokrinstörande verkar vara ogrundade eftersom ingen studie har visat några effekter på de hormonella systemen.
Fenoxyetanol:
 • Dess roll: FENOXYETANOL är ett effektivt konserveringsmedel som tolereras väl. Det förekommer naturligt i till exempel grönt te och cikoria. Det har fått utstå många anklagelser som ofta varit dåligt underbyggda och saknat grund i vetenskapliga bevis. Främst har det påståtts att man kan få leverproblem om ämnet förtärs. Kom dock ihåg att de dermokosmetiska produkterna från Pierre Fabre Groups varumärken är avsedda att appliceras på huden och inte passerar genom hudbarriären.
 • För din säkerhet: Den vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS) bekräftar att fenoxyetanol är helt ofarligt för applicering på huden och kan användas för alla åldersgrupper inklusive spädbarn, med undantag för applicering i blöjområdet.

SOLFILTER

 • Deras roll: Solfilter används för att ge huden ett effektivt skydd mot solens skadliga åverkan och framförallt för att förhindra uppkomsten av hudcancer. Kemiska solfilter misstänks vara endokrinstörande och skadliga för den marina miljön. Solskydd i nanoform som exempelvis titandioxid (Ti02) misstänks också tränga igenom hudbarriären på grund av sin ringa storlek.
 • För din säkerhet: Hittills finns det inga vetenskapliga bevis för att solfilter skulle innebära en hälsorisk. Olika debatter i media har sått tvivel, men det är viktigt att skydda sig mot UV-strålar: Enligt ett uttalande från WHO var en tredjedel av alla cancerfall under 2017 hudcancer med koppling till solexponering

Solfiltren, deras typ och deras maximala koncentration (nano eller icke-nano) regleras av europeiska förordningar och säkerhetsgranskas regelbundet av den vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS), som är en oberoende instans.

Våra studier har visat att den titandioxid i nanoform som används av Pierre Fabre Group inte tränger in i huden i någon avgörande utsträckning och inte heller utgör någon risk vid inandning. Den är därför säker även i sin sprayform.

Varumärkena Eau Thermale Avène och A-DERMA (Pierre Fabre Group) har valt att endast använda fyra solfilter i reducerad koncentration för att garantera optimalt solskydd för huden och samtidigt begränsa påverkan på den marina miljön.

Vi har också förbättrat den biologiska nedbrytbarheten hos våra formler genom att ta bort vattenlösliga silikoner och solfilter.

SILIKONER

 • Deras roll: Silikoner (CYKLOPENTASILOXAN, DIMETIKON, CYKLOMETIKON osv.) har utmärkta sensoriska egenskaper – de förbättrar känslan (slät och mjuk) och finishen (pudrig, torrare och mattande). Det misstänks nu att de stannar kvar i vattenmiljön, kväver hud och hår och är endokrinstörande, även om ingen vetenskaplig publikation styrker dessa påståenden.
 • För din säkerhet: Silikoner betraktas som säkra ingredienser av de internationella tillsynsmyndigheterna inklusive den vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS). De är kemiskt inerta, tolereras väl av huden och är inte akneframkallande, irriterande eller allergiframkallande.
 • Pierre Fabre Group har valt att endast använda cyklopentasiloxan (D5) och cyklometikon i reducerade koncentrationer. De har befunnits vara säkra men smittas av det dåliga ryktet hos cyklotetrasiloxan (D4), ett förbjudet ämne som vi inte använder.

 

 

MINERALOLJOR

 • Deras roll: Mineraloljor är återfuktande och förbättrar känslan hos kosmetiska produkter och gör dem enklare att applicera. De har använts i kosmetika i årtionden. De anklagas för att vara cancerframkallande eftersom de liknas vid industriella mineraloljor.
 • För din säkerhet: Det tyska federala institutet för riskbedömning (BfR) bekräftade nyligen att dessa oljor var riskfria. De medför absolut inte någon hälsorisk för konsumenterna och är även kända för sin utmärkta tolerabilitet utöver sina skyddande och fuktgivande egenskaper.
 • Pierre Fabre använder mineraloljor som är extremt rena och håller farmaceutisk kvalitet. Vi skulle under inga omständigheter använda industriella mineraloljor.