Strategie

PIERRE FABRE PUBLICEERT VOOR HET TWEEDE OPEENVOLGENDE JAAR ZIJN GEÏNTEGREERD VERSLAG

27 augustus 2021

Een globale en synthetische visie, het Geïntegreerd Verslag 2021 komt terug op de doorslaggevende rol van onze Raison d'être in de uitvoering van het Transformatieplan. Dit is gebaseerd op een unieke positionering, medicaliteit en natuurlijkheid, die tot uiting komt in de verschillende initiatieven van de Groep;
In het kader van onze voortdurende inspanningen om ons bedrijfsmodel te communiceren, belicht dit nieuwe geïntegreerde verslag een specifiek kenmerk van ons bedrijfsmodel: de globale benadering van zorg - voorkomen, behandelen, ondersteunen.
Het biedt een toekomstgerichte visie van onze organisatie die waarde creëert voor patiënten, consumenten en alle belanghebbenden

Rapport intégré Pierre Fabre 2021

Verslag in flipbook-formaat

Evenals de vorige editie is dit document tot stand gekomen in nauwe samenwerking met verscheidene interne en externe vertegenwoordigers van belanghebbenden in het redactiecomité. Deze betrokkenheid getuigt van de vertrouwensband tussen en de Groep en zijn partners

CEO Eric DUCOURNAU @Pierre Fabre

Het transformatieplan is geenszins op de lange baan geschoven, maar heeft de vorm aangenomen van zeer concrete projecten die in het Geïntegreerd Verslag uitvoerig worden geïllustreerd. Zij laten zien hoe wij financiële en niet-financiële prestaties combineren.
Omdat waardecreatie alleen de moeite waard is als iedereen er deel van uitmaakt.

Eric Ducournau
CEO van de Pierre Fabre Groep

Wij zorgen voor het leven door innovatieve oplossingen te ontwerpen en te ontwikkelen, geïnspireerd door consumenten en patiënten, die bijdragen aan het welzijn van iedereen, van gezondheid tot schoonheid.