Strategia

DRUGI ROK Z RZĘDU FIRMA PIERRE FABRE PUBLIKUJE SWÓJ ZINTEGROWANY RAPORT

27. Sierpień 2021

Zintegrowany raport na 2021 rok przedstawia w sposób zwięzły ogólną wizję przedsiębiorstwa. Jego motywem przewodnim jest rozstrzygający wpływ naszych podstawowych kompetencji na realizację planu transformacji. Wspomniany plan transformacji opiera się na naszym unikatowym położeniu, właściwościach zdrowotnych i naturalności podkreślanych w rozmaitych inicjatywach realizowanych przez Grupę. 
Celem zintegrowanego raportu jest przedstawienie naszego modelu działalności. Podkreśla on charakter naszego modelu ekonomicznego: globalne podejście do opieki polegające na zapobieganiu, leczeniu i wspieraniu.
Przedstawia wizję przyszłości naszej organizacji, polegającą na tworzeniu wartości dla pacjentów, konsumentów i wszystkich interesariuszy.

Image
Rapport intégré Pierre Fabre 2021

Raport w formacie flipbook

Podobnie jak w przypadku ubiegłorocznej edycji, dokument opracowano w ścisłej współpracy z przedstawicielami wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy wchodzącymi w skład rady redakcyjnej. Świadczy to o wzajemnym zaufaniu łączącym Grupę i jej partnerów.

Image
CEO Eric DUCOURNAU @Pierre Fabre

Plan transformacji nie ma formy czysto teoretycznej. Przyjął formę bardzo konkretnych projektów, które szczegółowo przedstawiono w zintegrowanym raporcie. Pokazują one, jak zestawiamy wyniki finansowe i pozafinansowe.
Rozumiemy, że tworzenie wartości ma sens tylko wówczas, gdy wszyscy możemy się nią dzielić.

Eric Ducournau
Dyrektor generalny Grupy Pierre Fabre